VCD ดวงเบญจธาตุ

VCD ดวงเบญจธาตุ

 69.00  บาท

ดวงเบญจธาตุ หรือการนำธาตุทั้ง 5 มาใช้ในการจัดที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ย เรียนรู้และจัดได้ด้วยตัวท่านเองและเคล็ดลับในการทำให้ร่ำรวยเงินทอง ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง

ท่านจะได้เรียนรู้การจัดที่อยู่อาศัยด้วยตัวท่านเอง เรียนรู้และศึกษาได้โดยง่าย โดยไม่ต้องพึ่งซินแสให้เปลืองเงิน บ้านของท่านเองจัดด้วยตัวของท่านเองอย่างมีหลักการณ์ ไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อ "Do It Yourself By Yourown Idea"


 69.00  บาท