โปรแกรมโฮ๋ราสาด รุ่น 3.60

โปรแกรมโฮ๋ราสาด รุ่น 3.60

เครื่องมือโหราศาสตร์ยุคใหม่ ของผู้สนใจในศาสตร์แห่งโหรทุกคนเพียงลากดาวด้วยเมาส์ การคำนวณก็เริ่ม..ณ จุดนี้ เป็นการปฏิวัติการทำงานของนักโหราศาสตร์โดยสิ้นเชิง การค้นคว้าวันที่ดาวย้ายราศี ทับ เล็ง โยคดาวเดิม กลายมาเป็นเรื่องที่สนุกสนานและรวดเร็ว การทำงานสอดคล้องกับวิธีคิดในด้วยพยากรณ์...

ความสามารถของโปรแกรม โฮ๋ราสาด ๓.๖๐ คำนวณและผูกดวงได้ทั้งแบบคัมภีร์ สุริยยาตร์และดาราศาสตร์ตัดค่าอายนางศะ มีดาวเนปจูนและดาวพลูโต แสดงรายการสมผุส ดวงนวางศ์จักร ค้นหาดาวย้ายราศี หรือทำมุมกับดาวเดิมโดยใช้เมาส์ลาก บันทึกข้อมูลดวงชะตาพร้อมช่องบันทึกคำพยากรณ์ไว้ด้วยกัน ค้นหาดวงหรือค้นโดยใช้คีย์เวิร์ดจากข้อมูลที่เก็บไว้ได้ โปรแกรมสามารถอ่านดวงเดิม และจรตามแบบภพเรือนจากมุมลัคนาและตนุลัคน์ให้ด้วย เพิ่มดวงยามโหรทายหนู ทักษา เทวดาเสวยอายุ ตรีวัย และ ๑๐ ลัคน์

 389.00  บาท