ตลับเมตรหลู่ปังมาตรฐาน

ตลับเมตรหลู่ปังมาตรฐาน

ตลับเมตรที่แตกต่างจากตลับเมตรทั่วไป ที่ไว้ใช้วัดขนาดเท่านั้น เป็นตลับเมตรทางด้านฮวงจุ้ย ได้ตามมาตรฐาน

ตลับเมตรมงคล ใช้สำหรับวัดขนาดมิติต่างๆ ของสิ่งของ เช่น ขนาดประตู ขนาดหน้าต่าง ความสูงหิ้งพระ ขนาดตี่จู้ พร้อมคำแปลที่สมบูรณ์แบบ ใช้ง่ายสะดวก


 249.00  บาท