ฮวงจุ้ยฉบับกระเป๋า

ฮวงจุ้ยฉบับกระเป๋า

แปลจากต้นฉบับภาษาจีน พร้อมรูปประกอบของจริง 94 รูป

แต่ง/เรียบเรียง ม. อึ้งอรุณ

รูปเล่ม 10 x 14 ซม.

ภาพประกอบชัดเจนแสดงถึงความเป็นสิริมงคลและอัปมงคล ถูกต้องตามหลักตำราฮวงจุ้ย พร้อมทั้งคำแนะนำที่ชัดเจน วิธีแก้เคล็ดอันง่ายดาย รวดเร็ว

89.00  บาท