ฮวงจุ้ยประยุกต์

ฮวงจุ้ยประยุกต์

89.00  บาท

เสนอหลักการและแนวปฏิบัติในการเลือกชัยภูมิของบ้านและสำนักงาน การตกแต่งบ้าน การจัดสำนักงาน ฮวงจุ้ยในสวน โชคลาภที่ดีในบ้านฯลฯ

แต่ง/เรียบเรียง นภฉัตร

รูปเล่ม 14.5 x 21 ซม.

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์ด้านชัยภูมิ ทำเลของจีนโบราณเป็นศาสตร์ที่นักปราชญ์ ผู้นำและจอมทัพจำเป็นต้องรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อความเป็นต่อในการตั้งถิ่นฐาน อาคารหรือกองทัพ รวมทั้งการแก้เคล็ดเพื่อการเป็นสิริมงคล มั่นคงหรือการเป็นต่อในเชิงยุทธ ศาสตร์ดังกล่าวได้รับการยอมรับ พร้อมกับการนำมาประยุกต์ใช้ในการอยู่อาศัย และเชิงธุรกิจในปัจจุบัน หนังสือ "ฮวงจุ้ยประยุกต์" เล่มนี้ได้สรุปหลักสำคัญของวิชาฮวงจุ้ยและแนวปฏิบัติในการจัดสำนักงานทางธุรกิจ การวางชัยภูมิและตกแต่งบ้าน ฮวงจุ้ยในสวน รวมทั้งแหล่งโชคลาภที่ดีในบ้าน ฯลฯ หลักการฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ไม่ควรมองข้าม หากความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถของท่านแล้ว เหตุใดจึงไม่นำหลักฮวงจุ้ยมาสนับสนุนให้บรรลุสู่ความสำเร็จสุดยอดแห่งเป้าหมายชีวิตนั้น ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยคืออะไร

หลักการของฮวงจุ้ย

วิธีการทำงานของฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยในทางธุรกิจ

ฮวงจุ้ยในบ้าน

ฮวงจุ้ยในสวน

ฮวงจุ้ยและแหล่งโชคลาภที่ดีในบ้าน

ฮวงจุ้ยและอี้ชิง

แผนภูมิของทิศทางและข้อมูลเพิ่มเติม

วงกลมฮวงจุ้ย 3 วง

89.00  บาท