ฮวงจุ้ยบ้านดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ฮวงจุ้ยบ้านดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ภายในหนังสือฮวงจุ้ยบ้านดีจะแนะนำให้ทราบถึง “บ้านลักษณะไหนที่ถูกหลักฮวงจุ้ย” และเราควรจะหลีกเลี่ยงซื้อบ้านแบบไหนที่อยู่แล้วไม่รุ่งเรือง นอกจากนี้ยังเหมาะสมเป็น “คู่มือประจำบ้าน” สำหรับภายในครอบครัว นักสถาปนิก นักออกแบบและตกแต่งภายในบ้าน แม่บ้าน พนักงานออฟฟิศ และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้เป็นคู่มือเวลาจะวางแผนซ่อมแซมบ้าน ตกแต่งบ้าน ทำอย่างไรจึงจะจัดบ้านถูกตามหลักวิชาชัยภูมิ

แต่ง/เรียบเรียง กิตติภพ ภักดียิ่งยง

รูปเล่ม 14 x 21 ซม.


ฮวงจุ้ยคือเครื่องมืออำนวยความสุข สะดวกสบายให้กับมนุษย์ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุข มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรืองและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยอาศัยการจัดบ้านตามหลักชัยภูมิ ดังนั้นในการวิเคราะห์บ้านจึงประกอบไปด้วย ชัยภูมิบ้านและพลังทิศทางของดาว 9 ยุคจึงจะนับว่าเป้นความสุดยอดในการสร้างบ้านยุคนี้


 209.00  บาท