จี้นำโชค

จี้หยกปีชวด
จี้หยกปีชวด

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 23:00-00:59 น.

จี้หยกปีฉลู
จี้หยกปีฉลู

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 01:00-02:59 น.

จี้หยกปีขาล
จี้หยกปีขาล

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 03:00-04:59 น.

จี้หยกปีเถาะ
จี้หยกปีเถาะ

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 05:00-06:59 น.

จี้หยกปีมะโรง
จี้หยกปีมะโรง

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 07:00-08:59 น.

จี้หยกปีมะเส็ง
จี้หยกปีมะเส็ง

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 09:00-10:59 น.

จี้หยกปีมะเมีย
จี้หยกปีมะเมีย

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 11:00-12:59 น.

จี้หยกปีมะแม
จี้หยกปีมะแม

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 13:00-14:59 น.

จี้หยกปีวอก
จี้หยกปีวอก

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 15:00-16:59 น.

จี้หยกปีระกา
จี้หยกปีระกา

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 17:00-18:59 น.

จี้หยกปีจอ
จี้หยกปีจอ

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 19:00-20:59 น.

จี้หยกปีกุน
จี้หยกปีกุน

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 21:00-22:59 น.

จี้มงคลหยกปีชวด
จี้มงคลหยกปีชวด

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 23:00-00:59 น.

จี้มงคลหยกปีฉลู
จี้มงคลหยกปีฉลู

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 01:00-02:59 น.

จี้มงคลหยกปีขาล
จี้มงคลหยกปีขาล

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 03:00-04:59 น.

จี้มงคลหยกปีเถาะ
จี้มงคลหยกปีเถาะ

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 05:00-06:59 น.

จี้มงคลหยกปีมะโรง
จี้มงคลหยกปีมะโรง

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 07:00-08:59 น.

จี้มงคลปีมะเส็ง
จี้มงคลปีมะเส็ง

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 09:00-10:59 น.

จี้มงคลหยกปีมะเมีย
จี้มงคลหยกปีมะเมีย

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 11:00-12:59 น.

จี้มงคลปีมะแม
จี้มงคลปีมะแม

จี้หยกนักษัตรเหมาะเป็นเครื่องประดับสวมใส่ เสริมบารมีและสร้างพลังอำนาจแห่งเจ้าของปีเกิด เวลา 13:00-14:59 น.