อุปกรณ์ฮวงจุ้ย

กระจกแปดเหลี่ยมลายยันต์เล็ก
กระจกแปดเหลี่ยมลายยันต์เล็ก

กระจกติดแก้เคล็ดป้องกันพลังที่ไม่ดี เข้ามาในบ้าน เหมาะสำหรับใช้แก้เคล็ดทางด้านฮวงจุ้ย ขนาด 5 x 5 นิ้ว

กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์และลายยันต์เล็ก
กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์และลายยันต์เล็ก

กระจกติดแก้เคล็ดป้องกันพลังที่ไม่ดี เข้ามาในบ้าน เหมาะสำหรับใช้แก้เคล็ดทางด้านฮวงจุ้ย ขนาด 5 x 5 นิ้ว

กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์เล็ก
กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์เล็ก

กระจกติดแก้เคล็ดป้องกันพลังที่ไม่ดี เข้ามาในบ้าน เหมาะสำหรับใช้แก้เคล็ดทางด้านฮวงจุ้ย ขนาด 5 x 5 นิ้ว

กระจกสี่เหลี่ยมหัวสิงห์และลายยันต์ใหญ่
กระจกสี่เหลี่ยมหัวสิงห์และลายยันต์ใหญ่

กระจกติดแก้เคล็ดป้องกันพลังที่ไม่ดี เข้ามาในบ้าน เหมาะสำหรับใช้แก้เคล็ดทางด้านฮวงจุ้ย ขนาด 7 x 10 นิ้ว

กระจกแปดเหลี่ยมลายยันต์ใหญ่
กระจกแปดเหลี่ยมลายยันต์ใหญ่

กระจกติดแก้เคล็ดป้องกันพลังที่ไม่ดี เข้ามาในบ้าน เหมาะสำหรับใช้แก้เคล็ดทางด้านฮวงจุ้ย ขนาด 8 x 8 นิ้ว

กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์และลายยันต์ใหญ่
กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์และลายยันต์ใหญ่

กระจกติดแก้เคล็ดป้องกันพลังที่ไม่ดี เข้ามาในบ้าน เหมาะสำหรับใช้แก้เคล็ดทางด้านฮวงจุ้ย ขนาด 8 x 8 นิ้ว

กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์ใหญ่
กระจกแปดเหลี่ยมหัวสิงห์ใหญ่

กระจกติดแก้เคล็ดป้องกันพลังที่ไม่ดี เข้ามาในบ้าน เหมาะสำหรับใช้แก้เคล็ดทางด้านฮวงจุ้ย ขนาด 8 x 8 นิ้ว

ลูกแก้วแก้ฮวงจุ้ย
ลูกแก้วแก้ฮวงจุ้ย

ลูกแก้วกลมเกลี้ยง หรือเรียกกันว่าลูกแก้วหัวกลับใช้สำหรับแก้ฮวงจุ้ย ไม่ว่าจะเป็นทางสามแพร่ง หรือลูกศร ถนนที่พุ่งชน ป้องกันพลังร้ายเข้าสู่อาคารร้านค้า

กระจกนูนใหญ่
กระจกนูนใหญ่

ใช้สำหรับแก้เคล็ดในทางด้านฮวงจุ้ย เพื่อป้องกันพลังร้าย ขนาด 8 นิ้ว

กระจกเว้าใหญ่
กระจกเว้าใหญ่

ใช้สำหรับแก้เคล็ดในทางด้านฮวงจุ้ย เพื่อป้องกันพลังร้าย ขนาด 8 นิ้ว

ตลับเมตรหลู่ปังมาตรฐาน
ตลับเมตรหลู่ปังมาตรฐาน

ตลับเมตรที่แตกต่างจากตลับเมตรทั่วไป ที่ไว้ใช้วัดขนาดเท่านั้น เป็นตลับเมตรทางด้านฮวงจุ้ย ได้ตามมาตรฐาน

ตลับเมตรหลู่ปัง 10 m
ตลับเมตรหลู่ปัง 10 m

ตลับเมตรที่แตกต่างจากตลับเมตรทั่วไป ที่ไว้ใช้วัดขนาดเท่านั้น เป็นตลับเมตรทางด้านฮวงจุ้ย ได้ตามมาตรฐาน ขนาด 10 เมตร

แปดเหลี่ยมหัวสิงห์คาบดาบ
แปดเหลี่ยมหัวสิงห์คาบดาบ

ใช้สำหรับแก้เคล็ดตามศาสตร์ฮวงจุ้ย สลายและลดการปะทะจากพลังที่ไม่ที่ ที่มุ่งสู่ตัวอาคารหรือบ้านเรือน เพิ่มพลังให้กับร้านค้าบ้านพักอาศัย ขนาด 6 นิ้ว